Dagindeling


Villa Piepin is een flexibele opvang 24 uur per dag, dit wil zeggen dat het uur van opvang wordt afgesproken met de ouders.
Hierdoor kunnen ouders die moeilijkere werkuren hebben, ook hun kind naar de opvang brengen.

Begin van de dag
  • tot 9.30u vrij spelen, knutselen,...
  • 9.30u fruit voor de kindjes >1jaar
  • 10u - 11.30u vrij spel of activiteit
  • 11.30u middagmaal
  • 13u middagdutje voor de kinderen die het nodig hebben
  • 15.30u kindjes <1jaar fruitpap, grotere kindjes boterhammetjes 
  • 18u boterham of soep
Kinderen die laat kunnen opgehaald worden of blijven overnachten, wordt er nog een avond-activiteit voorzien.

Bij Villa Piepin zijn alle opvang-mogelijkheden mogelijk, uiteraard wel door correcte afspraken met de ouders.