Dagindeling


Villa Piepin is een flexibele opvang 24 uur per dag, dit wil zeggen dat het uur van opvang wordt afgesproken met de ouders.
Hierdoor kunnen ouders die moeilijkere werkuren hebben, ook hun kind naar de opvang brengen.

Begin van de dag
  • tot 10u vrij spelen, knutselen,...
  • 10u tussendoortje
  • 10u-12u activiteit
  • 12u middagmaal
  • 13u middagdutje voor de kinderen die het nodig hebben
  • 15u vieruurtje
Kinderen die laat kunnen opgehaald worden of blijven overnachten, wordt er nog een avond-activiteit voorzien.

Bij Villa Piepin zijn alle opvang-mogelijkheden mogelijk, uiteraard wel door correcte afspraken met de ouders.